Érdeklődési terület

A terhesség és az ivadékgondozás során az anyák agyában a felnőtt idegrendszer legkomplexebb és legintenzívebb, reverzibilis fiziológiás változásai zajlanak le. Az utódokról való gondoskodás ösztöne, a szeretet és önfeláldozás egyik formája, ami más állatmodellekben nehezen tanulmányozható. Emellett az anyai gondoskodás kóros elváltozásai állatokban is megjelennek, modellként szolgálva az anyák 10-15%-át érintő gyermekágyi depresszió megértéséhez is. A jelenség nagy társadalmi és orvosbiológiai jelentősége ellenére az idegrendszeri alapkutatások és a molekuláris mechanizmusok feltárása tekintetében szinte teljesen érintetlen területet jelent az idegtudományban.

Magatartási szinten, patkányok és egerek esetében a kontroll nőstények elkerülik, vagy bántják a kölyköket, míg az anyák gondoskodnak róluk. Az anyák kevésbé szoronganak, és megtámadják a betolakodó hímeket. Növekedik a táplálékfelvételük, nő a szoptatáshoz szükséges prolaktin és oxytocin felszabadulás a hipofízisből, csökken a luteinizáló hormon szekréciója, ami anösztruszhoz vezet. Az ösztrogén és progeszteron szint alacsony, a szabályozás nem endokrin jellegére további bizonyíték, hogy a kölykökkel való hosszabb együttlét kiváltja az anyai viselkedést ovariektomizált szűz patkányokban is. Bizonyos neuronhálózati mechanizmusok ismertek: kölykök hatására a hypothalamus preoptikus területe (mPOA) aktivációt mutat, léziójának hatására megszűnik a kölykökről való gondoskodás. Az 1. ábrán bemutatott agyterületek szintén részt vesznek az anyai magatartás szabályozásában.

Egy olyan összetett kérdés molekuláris vizsgálatára, mint az anyai viselkedés, csak az utóbbi években nyílt meg a lehetőség a rendszerbiológia fejlődésének eredményeként. Célkitűzésünk, hogy azonosítsunk és funkcionálisan jellemezzünk olyan géneket és általuk áthangolt neuronális hálózatokat, melyek részt vesznek az anyai magatartás szabályozásában. Központi hipotézisünk, hogy a funkcióváltozás szabályozásában érintett agyterületek neuronjai megváltozott állapotba kerülnek az utódgondozás során, amit meghatározott génexpressziós változások hoznak létre a celluláris transzkriptom és proteom szintjén

Kutatási témák

1. Szociális neurobológia

Célunk a társas viselkedésért felelős neuronális hálózatok felderítése, a résztvevő idegsejtek szerepének tisztázása kemogenetikai eszközökkel, valamint a bennük zajló kémiai folyamatok elemzése genomikai és proteomikai megközelítés segítségével.

A témában született friss közleményeink

2. Idegrendszeri betegségek mechanizmusai

Célunk különféle idegrendszeri betegségek, elsősorban a depresszió, az epilepszia, az Alzheimer kór, és a mitokondriális betegségek hálózatos és molekuláris szintű hátterének azonosítása.

A témában született friss közleményeink