Főbb kutatási témák

  • Az epileptikus aktivitás alapmechanizmusainak ex vivo  vizsgálata
  • Idegi plaszticitási folyamatok elemzése, citoplazmális proteázok szerepe
  • Környezeti szennyezők idegrendszeri hatásának vizsgálata

Munkáink során különböző transzmitterek (elsősorban serkentő aminosavak), ill. bizonyos proteáz enzimek (pl. kalpain) szerepét tanulmányozzuk a központi idegrendszeri szinkronizációs és plaszticitási folyamatokban. Vizsgálatainkat különböző agyi területekről származó túlélő szeleteken végezzük.

Vizsgáljuk az epileptikus görcstevékenység kialakulása során aktiválódó szinkronizációs alapmechanizmusokat, a görcskészséget befolyásoló egyes farmakológiai és biokémiai folyamatokat. Agykérgi ill. kombinált szeletekben elemezzük a különböző módon indukált görcsaktivitás jellegzetességét és befolyásolhatóságát.

Az idegrendszer fejlődési-, tanulási-, ischémiás-, vagy egyéb degenerációs folyamataiban is döntő a serkentő aminosav receptorok által közvetített folyamatok szerepe. A plasztikus változások hátterében különböző proteolitikus folyamatok is végbemennek, melyek a receptorok érzékenységének megváltozásában, ill. a citoszkeleton átrendezésében fontos szerepet játszanak. Elemezzük a sérülés alatti ill. utáni folyamatok időbeli változását. Vizsgáljuk az ingerelhetőségben, elemi tanulási mechanizmusaiban, a regenerációs folyamatokban bekövetkező eltéréseket.

Az ember és az állatvilág is egyre nagyobb környezeti terhelésnek van kitéve, melynek pontos idegrendszeri hatásai csak igen kis mértékben tisztázottak. Laborunkban elemezzük az esetleges balesetek során vagy az élelmiszerekkel a tápcsatornába kerülő környezeti károsítók (egyes növényvédő szermaradványok, gombatoxinok) idegi működésre kifejtett hatását. A kísérleteket patkány agyszeleteken, illetve ponty agyából készült túlélő preparátumokon végezzük. A szerek bélrendszerre gyakorolt hatását túlélő bélpreparátumon vizsgáljuk.