Alkalmazott technikák

  • sejt- és szövettenyésztés (primer idegi tenyészetek készítése, sejtvonalak fenntartása)
  • traszfekciós technikák
  • farmakológiai vizsgálatok (életképesség mérés)
  • alapvető DNS, RNS és fehérje szintű vizsgálatok (genotipizálás, RT-PCR, Western blot stb.)
  • immuncitokémiai és immunhisztokémiai kimutatások
  • mikroszkópos technikák (fény-, flurorencens- és konfokális mikroszkópia; live cell imaging; time-lapse videómikroszkópia); morfometriai mérések
  • viselkedési tesztek