Oktatás - Farmakológus szakasszisztens képzés

Oktatási program

TÁRGY
FÉLÉVEK
KÖVETELMÉNY
1.
2.
3.
4.
Óraszám
Vizsga
Gyak. jegy
Kredit
Általános és szervetlen kémia (részben gyakorlat)
2
4
6
1
1
18
Kémiai számolási gyakorlat
1
1
1
3
Szerves kémia
2
2
1
6
Biokémia
2
2
1
6
Genetika
2
2
2
6
Sejtbiológia
2
2
1
6
Laboratóriumi állatok anatómiája
3+2
5
1
1
15
Szövettan gyakorlat
2
2
1
6
Számítógépes alapismeretek
3
3
1
9
Állatélettan
2+3
5
1
1
15
Neurobiológia
2
2
1
6
Bevezetés a farmakológiába és toxikológiába
2
2
1
6
Farmakológiai vizsgálómódszerek
4
4
1
12
Laboratóriumi kísérleti módszertan
2
2
1
6
Összesen
10
10
10
10
40
8+1
8
120
Záróvizsga
x
1