Oktatás - Szakirányú (MSc.) képzés

Az idegtudományi képzés alapvetően a szervezet működésének idegi szabályozására fókuszál. Az élettani folyamatok sejt- és szöveti, szerveket, illetve szervrendszereket, valamint az egész szervezetet magába foglaló szintjeinek szabályozása egyaránt szerepel az elméleti és gyakorlati képzésben. A szakirányú program főbb területei: a gerinctelen és gerinces állatok, valamint az ember idegrendszerének felépítése, az idegsejtek fejlődése és működésének alapelvei, az idegi szerveződés makroszintjei, neurokémiai és neurofarmakológiai alapok, idegélettani folyamatok és azok vizsgáló módszerei, az elektrofiziológiai módszerek alkalmazása, biológiai ritmusok és mechanizmusaik, a viselkedés szerveződése, a pszichofiziológia alapjai, kóros idegi működések. A képzésben szerzett ismeretek alkalmassá teszik a hallgatókat orvosi-biológiai alap- és alkalmazott kutatásokra, valamint gyógyszergyárak és más alkalmazott munkahelyek kutató-fejlesztő laboratóriumaiban való munkára.

A humánbiológiai képzés alapvetően a biológiai antropológia szemszögéből folyik, célja az embernek fejlődésének és a környezeti feltételekhez való adaptálódási folyamatainak, bio-diverzitásának megismertetése törzsfejlődési és egyedfejlődési szinten. Ebbe a képzési irányba történeti népességek biológiai rekonstrukciójához szükséges gyakorlati ismeretek és módszerek valamint az élő ember biológiai életkorának, testösszetételének, testalkatának elemzésére alkalmas módszerek oktatása megismerése. Az így képzett hallgatók egyrészt alkalmasak a régészeti és történeti kutatásokba bekapcsolódva a történeti populációk eredetének és életmódjának a vizsgálatára, másrészt az emberi egyedfejlődés orvosi-biológiai, epidemiológiai szemléletű antropológiai vizsgálatára.

 

A szakirányú (MSc., kredites) képzésben oktatott tárgyak

 • Biológiai ritmusok szabályozása (2+0 kredit)
 • Biológiai statisztika – előadás ( kredit)
 • Elektrofiziológia – gyakorlat ( kredit)
 • Élettani vizsgálómódszerek - gyakorlat ( kredit)
 • Idegi sejtdifferenciáció I., II. – előadás ( kredit)
 • Kórélettan  III., IV. (SOTE) - gyakorlat ( kredit)
 • Kórélettan I., II. (SOTE) – előadás ( kredit)
 • Környezetélettan I., II. – előadás ( kredit)
 • Neurofarmakológia – előadás ( kredit)
 • Neurofiziológia I., II. – előadás ( kredit)
 • Neurokémia – előadás ( kredit)
 • Őssejtek és szöveti differenciáció – előadás ( kredit)
 • Tudati állapotok – előadás ( kredit)
 • Viselkedés élettan I., II.– előadás ( kredit)
 • Viselkedés farmakológia – előadás ( kredit)