A tanszék rövid története

A Tanszék története 1966-ban kezdődött, amikor Dr. Ádám Györgyöt, a Budapesti Orvosegyetem Élettani intézetének docensét meghívták az ELTE Állattani Tanszékére, kinevezték egyetemi tanárnak, és megbízták egy új tanszék megalapításával. Így jött létre 1968-ban az Összehasonlító Élettani Tanszék, a maga nemében az első ilyen az országban. A Tanszék szemléleti specifikumának számított a krónikus állatműtétek rendszeres felhasználása és a krónikus élettani és idegrendszeri vizsgálatok sokfélesége, csakúgy, mint a humán kísérletes vizsgálatok és kísérletek.

A Tanszék alapítását követő években elsősorban biológusok, illetve biológia-tanárok élettan oktatását végezte. A tárgy új kurrikuluma a legkorszerűbbnek számított nemcsak hazánkban, hanem a régióban is. A 70-es évek közepén került a Tanszék feladatkörébe a pszichológus hallgatók élettani, majd élettan-anatómiai oktatása, ami azóta is tart. A 90-es években, a PhD képzés megindulásakor az elsők között akkreditálták a ”A Viselkedés Neurobiológiája” doktori iskolát, melynek vezetője Ádám professzor lett.

Dr. Ádám György, az alapító professzor 1992-ben nyugalomba vonult, utóda Dr. Kukorelli Tibor docens lett. Az elkövetkező években a Tanszék neve, a megváltozott kutatási profilnak megfelelően, Élettani és Neurobiológiai Tanszékre változott. Átalakult az akadémiai kutatócsoport is, amely MTA-ELTE Neurobiológiai Kutatócsoport néven működött tovább 2006 végéig, előbb Dr. Kukorelli Tibor, majd Dr. Juhász Gábor vezetésével. A Tanszék vezetője 2000-től Dr. Détári László egyetemi tanár, majd 2015-től Dr. Világi Ildikó docens asszony lett. Ebben az időszakban Détári László professzor úr dékánhelyettesként is segítette a Természettudományi Kar munkáját. A Tanszék vezetését 2018-tól Prof. Dobolyi Árpád vette át.

Az oktatás rendszerének átalakulása nyomán a Tanszék szervezi és irányítja a biológus képzésben az ”Idegtudomány és Humánbiológia” alszakirányt, illetve 2018-tól MSc specializációt, a Biológus Doktori Iskolán belül pedig a hasonló nevű programot. A Tanszék 2 Kutatócsoportja Dr. Schlett Katalin, illetve Dr. Dobolyi Árpád vezetésével részt vesz 2014-től a Nemzeti Agykutatási Programban. 2017-ben megalakult Dr. Világi Ildikó konzorciumvezető irányításával a Fusarium Mikotoxinok Kutatócsoprt, valamint Dr. Dobolyi Árpád vezetésével az MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport.

 

Tanszékvezetők:

1968-1992 Prof. Ádám György
1992-2000 Dr. Kukorelli Tibor
2000-2015 Prof. Détári László
2015-2018 Dr. Világi Ildikó
2018- Prof. Dobolyi Árpád