A tanszék rövid története

A Tanszék története 1966-ban kezdődött, amikor Dr. Ádám Györgyöt, a Budapesti Orvosegyetem Élettani intézetének docensét meghívták az ELTE Állattani Tanszékére, kinevezték egyetemi tanárnak, és megbízták egy új tanszék megalapításával. Így jött létre 1968-ban az Összehasonlító Élettani Tanszék, a maga nemében az első ilyen az országban. A Tanszék szemléleti specifikumának számított a krónikus állatműtétek rendszeres felhasználása és a krónikus élettani és idegrendszeri vizsgálatok sokfélesége, csakúgy, mint a humán kísérletes vizsgálatok és kísérletek.

A tanszék alapítását követő években elsősorban biológusok, illetve biológia-tanárok élettan oktatását végezte. A tárgy új kurrikuluma a legkorszerűbbnek számított nemcsak hazánkban, hanem a régióban is. A 70-es évek közepén került a Tanszék feladatkörébe a pszichológus hallgatók élettani, majd élettan-anatómiai oktatása, ami azóta is tart. A 90-es években, a PhD képzés megindulásakor az elsők között akkreditálták a ”A Viselkedés Neurobiológiája” doktori iskolát, melynek vezetője Ádám professzor lett.

Dr. Ádám György, az alapító professzor 1992-ben nyugalomba vonult, azóta emeritus professzorként vesz részt a Tanszék életében. Utóda Dr. Kukorelli Tibor docens lett. Az elkövetkező években a Tanszék neve, a megváltozott kutatási profilnak megfelelően, Élettani és Neurobiológiai Tanszékre változott. Átalakult az akadémiai kutatócsoport is, amely – kisebb létszámmal – MTA-ELTE Neurobiológiai Kutatócsoport néven működött tovább 2006 végéig, előbb Dr. Kukorelli Tibor, majd Dr. Juhász Gábor vezetésével. Nagyjából kialakult a ma is fennálló kutatási struktúra, azaz létrejött a jelenleg is működő négy munkacsoport.

Az utolsó nagyobb változás a TTK lágymányosi költözésének idejére esik. Dr. Kukorelli Tibor 2000-ben nyugalomba vonult, helyét a Tanszék élén Dr. Détári László docens, később egyetemi tanár foglalta el. Az oktatás rendszerének átalakulása nyomán a Tanszék szervezi és irányítja a biológus képzésben az ”Idegtudomány és Humánbiológia” alszakirányt, a Biológus Doktori Iskolán belül pedig a hasonló nevű programot, valamint a 2005-ben „Farmakológus szakasszisztens” néven elindult, akkreditált felsőfokú szakképzést.

 

Tanszékvezetők:

1968-1992 Prof. Ádám György
1992-2000 Dr. Kukorelli Tibor
2000-2015 Prof. Détári László
2015- Dr. Világi Ildikó