Hajnik Tünde, PhD

adjunktus

szoba: 6-317/a., telefon: 8377-es mellék
e-mail:tunde.hajnik@ttk.elte.hu

Oktatott tárgyak

  • Élettan és anatómia gyakorlat (pszichológus BSc.)
  • Állatélettan III. A és B gyakorlat (Biológia BSc.)
  • Élettani vizsgálómódszerek (Biológus MSc.)
  • Állatélettan elõadás (farmakológus szakaszisztens képzés)
  • Bevezetés a biológiába II. (Környezettan Bsc.)

Kutatási terület

  • A lassú kérgi ritmus és a delta hullámok vizsgálata spontán alvó valamint az alvás ébrenléti ciklust befolyásoló farmakonokkal kezelt szabadon mozgó patkányokban.
  • Kolinerg, adrenerg, szerotoninerg és dopaminerg agonisták hatásának vizsgálata a patkány alvás ébrenléti ciklusára és a hallási kiváltott potenciálra.
  • Részvétel az EGIS, a Richter Gedeon és a Bristol-Myers Squibb gyógyszergyárak megbízásából végzett gyógyszertesztelésekben.

Tágabb érdeklődés

Fontosabb publikációk

Tünde Hajnik, Attila Tóth, László Détári. Characteristic changes in the slow cortical waves after a 6-hour sleep deprivation in rat. Brain Res., 2013, 1501: 1-11.

Toth, A., Hajnik, T., Zaborszky, L. and Detari, L. Effect of basal forebrain neuropeptide Y administration on sleep and spontaneous behavior in freely moving rats. Brain Res. Bull. 72(4-6): 293-301. (2007.)

Hajnik, T., Lai, Y.Y. and Siegel, J.M. Atonia related regions in the rodent pons and medulla.

J Neurophysiol, 84(4):1942-8, 2000.                      

Lai, Y.Y., Shalita, T., Hajnik, T., Wu, J.P., Kuo, J.S., Chia, L.G. and Siegel, J.M. Neurotoxic N-methyl-D-aspartate lesion of the ventral midbrain and mesopontine junction alters sleep-wake organization. Neuroscience, 90(2):469-83, 1999.          

Detari, L., Szentgyorgyi, V., Hajnik, T., Szenasi, G., Gacsalyi, I. and Kukorelli, T.

Differential EEG effects of the anxiolytic drugs, deramciclane (EGIS-3886), ritanserin and chlordiazepoxide in rats. Psychopharmacology (Berl.) 142(3):318-26, 1999.         

Detari L., Kukorelli T., and Hajnik T. Long term sleep deprivation by hypothalamic activation in cats. J.Neurosci. Meth. 49:225-230, 1993.