Kiss János, dr. univ.

adjunktus

szoba: 6-304., telefon: 8370-as mellék
e-mail:kissjano0425@freemail.hu

Oktatott tárgyak

  • Állatélettan (emelt szintű gyakorlat, Biológia BSc.)
  • Neurofiziológia (előadás, Biológia MSc.)
  • Környezeti élettan (előadás, Biológia MSc.)
  • Bevezetés a biológiába (Környezettan BSc.)
  • Biológia (Fizika BSc.)

Az elmúl öt év közleményei

Fiziológiai és általános biológiai címszavak a Magyar Nagylexikon XIV-XVIII. kötetében. Magyar Nagylexikon Kiadó. Budapest, 2002-2004.

Élettan. Feladatok és megoldások. (Felsőoktatási Pályázatok Irodája Tankönyvtámogatási Program). Typotex. Budapest (2004). 663 oldal.

Oxford Dictionary of Biology (5th edition). Oxford University Press. 2006-7. Fordítás és szerkesztés (előkészületben; az Interneten megjelent 2007-ben; Typotex Kiadó).

Fontosabb publikációk

Kiss J.: A sejtek anyag- és energiaforgalma. (A sejtszerkezet és a sejtműködés molekuláris alapjai). In: Biológiai Stúdium (szerk. Láng Ferenc). Tankönyvkiadó, Budapest, 1975 (első kiadás). 363-458. old.

Kiss J.: Az adaptív genetikai mechanizmusok evolúciója. In. Evolúció I. (Az evolúció genetikai alapjai; szerk. Vida Gábor). Natura (1981). 209-283. old.

Madarász E., Kiss J., Bartók I.: Cell production and morphological pattern formation in primary brain cell cultures. Pattern formation within the basal layer(s). Brain Res. 304/2, p. 339-349. (1984).

Kiss J.: A közti (intermedier) anyagcsere. In: Élettan biológusoknak I. (szerk. Ádám Gy., Fehér O.). Tankönyvkiadó, Budapest. 381-404. old. (1988). és Kiss J.: Anyag- és energiaforgalom (átdolg. Fehér O.). In: Élettan biológusoknak I. (szerk. Ádám Gy., Fehér O.). Tankönyvkiadó, Budapest. 439-472. old. (1988).

A biológiai ismeretek önálló rendszerré szerveződésének kezdetei az antik korban. In: A tudományos gondolkodás története (szerk.: Ropolyi László és Szegedi Péter). ELTE Eötvös Kiadó; Budapest. 126.-171. oldal. 2000.