Oktatás - Farmakológus szakasszisztens képzés

Iskolarendszerű, akkreditált, felsőfokú szakképzés

Az Oktatási Minisztérium felügyeletével új felsőfokú akkreditált szakképzési szak alapítása történt meg az elmúlt évben, melynek OKJ száma: 55528201. A programot az ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék dolgozta ki, ez a tanszék felelős a képzésért. A szak indítását a 45/1997. (III.12.) kormányrendelet 7-8. §–a alapján 2005 szeptemberétől tervezzük. A képzés alapításának és indításának terve egy előzetes felmérés alapján indult, melynek során bebizonyosodott, hogy a farmakológiai-, élettani vizsgálatokat végző laboratóriumok és kutatóhelyek részéről nagy igény mutatkozik speciális szakképzettséggel rendelkező szakasszisztensek foglalkoztatására. A képzés célja olyan, az élettanban és farmakológiában alapfokon jártas szakasszisztensek képzése, akik az ilyen irányú munkában a minőségi laborasszisztensi feladatok ellátására képesek. Jelenleg az országban ilyen irányú, biológiai kutatási laboratóriumi felsőfokú szakasszisztens képzés nem létezik. A jelen felsőfokú képzésben végzetteknek képesek lesznek a megbeszélt kísérletek vagy vizsgálatok önálló, szakszerű elvégzésére, jegyzőkönyvezésére, az adatok elsődleges kezelésére és feldolgozására, továbbá a munka közben esetleg felmerülő hibák, eltérések, problémák felismerésére és pontos továbbítására.

A farmakológus szakasszisztens (a szakma definíciója)

Az elméleti és gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók oklevelet szereznek, és gyógyszerkutatási és fejlesztési, állatélettani kutatási és felsőoktatási laboratóriumi önálló asszisztensi munkakör ellátására képesek. A képzés megkezdéséhez érettségi vizsga szükséges.

Az elhelyezkedés lehetőségei

A végzettek elsősorban olyan alap- vagy alkalmazott biológiai kutatással foglalkozó laboratóriumokban tölthetnek be munkakört, ahol farmakológiai vizsgálatok, továbbá állatélettani, esetleg sejtbiológiai, biokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatok folynak. A farmakológus szakasszisztens közvetlenül járul hozzá az adott alap-, illetve alkalmazott biológiai kutatásokkal foglalkozó vállalat vagy kutatóintézet laboratóriumi gyakorlati feladatainak megvalósításához.

A képzés jellege, időtartama és oktatási programja

A Farmakológus szakasszisztens képzés akkreditált felsőfokú iskolarendszerű, OKJ-s képzés, mely önköltséges, esti tagozatos formában kerül meghirdetésre. A képzés 4 féléves, az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott tanrendnek megfelelően történik. Az elméleti tárgyak előadásai ill. a gyakorlatok a résztvevőkkel történt előzetes egyeztetés alapján a hét két munkanapján a délutáni és esti órákban zajlanak.

>A részletes oktatási program itt érhető el.

Záróvizsga

A negyedik félév végén, a megfelelő kreditek teljesítése után, a képzés záróvizsgával fejeződik be. A hallgató ennek során a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgyakból, központilag kiadott tételek alapján ad számot tudásáról.

Oklevél

Sikeres záróvizsga után a képzésben eredményesen részt vett hallgató számára az ELTE, Természettudományi Kar "Farmakológus szakasszisztens" oklevelet állít ki, amelynek tulajdonosa a minisztériumi jóváhagyás alapján "Okleveles Farmakológus Szakasszisztens" címet viselhet.

A képzés helye

Az ELTE Biológia Tanszékcsoport, képzésért felelős Élettani és Neurobiológiai Tanszék (1117 Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/C. VI. em.)

Tandíj

Félévente 120 eFt (Az Egyetem fenntartja a tandíj évenkénti szükség szerinti korrekciójának jogát)