Világi Ildikó, PhD

docens

szoba: 6-421., telefon: 8367-as mellék
e-mail:vilagildi@ttk.elte.hu

Oktatott tárgyak (tanszéki tanulmányi felelős)

 • Élettan gyakorlatok BSc A ill. MSc szinten
 • Anatómia-élettan előadások  pszichológus hallgatóknak
 • Élettan előadások (biofizikusoknak, környezettudósoknak)
 • Neurokémia
 • Elektrofiziológia
 • Neurobiológia
 • Neurotoxikológia

Kutatási terület

 • 1974-1978. Csiga légzésszabályozó központjának elektrofiziológiai vizsgálata.
 • 1978-1986. Idegi differenciálódást befolyásoló tényezők elemzése in vitro szövettenyésztési technikával.
 • 1985- Serkentő aminosav transzmitterek által közvetített fiziológiás és patológiás folyamatok vizsgálata túlélő agyszeletekben elektrofiziológiai és farmakológiai módszerekkel
 • 1990- Epileptikus aktivitás mintázatelemzése elektrofiziológiai és optikai eljárásokkal
 • 1996- Környezeti szennyezők idegi aktivitást befolyásoló hatásának tanulmányozása
 • 2001- Agyi proteázok (elsősorban a kalpain) idegi plaszticitásra gyakorolt hatásának elemzése
 • 2008- Agyi alkalikus foszfatázok funkciójának elemzése
 • 2009- Neuroprotectív folyamatok aktiválódásának tanulmányozása

Fontosabb publikációk

Világi I., Csúcs G., Tarnawa I., Banczerowski-Pelyhe I. (1996) An increased intensity of NMDA but not non-NMDA receptor activation may be responsible for the enhancement of excitatory processes in the neocortex of two-week-old rats. Neurosci. Letters, 203:139-142.

Világi I., Dóczi J., Kirilly D., Takács J (1999). An in vitro electrophysiological and Co++ uptake study on the effect of infraorbital nerve cut on the cortical and thalamic neuronal activity. Brain Res., 844: 118-125.

Világi I., Klapka N., Luhmann H.J. (2001) Optical recording of spreading depression in rat neocortical slices. Brain Res., 898: 288-296

Gulyás-Kovács A., Dóczi J., Tarnawa I., Détári L., Banczerowski-Pelyhe I. Világi I., (2002) Comparison of spontaneous and evoked epileptiform activity in three in vitro epilepsy models. Brain Res., 945: 174-180

Borbély S., Halasy K., Somogyvári Z., Détári L., Világi I. (2006) Laminar analysis of initiation and spreading of epileptiform seizures in three in vitro models. Brain. Res. Bull., 69:161-167

Világi I., D. S. Kiss, A. Farkas, S. Borbély, K. Halasy, Z. Bánóczi, F. Hudecz and P. Friedrich (2008) Synthetic calpain activator boosts neuronal excitability without extra Ca2+. Mol. and Cell. Neurosci., 38:629-636

Varró P, J. Győri, I. Világi (2009) Effect of fipronil on synaptic transmission in molluscan and mammalian central nervous system. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 16: 77-83

Világi I., E. Dobó, S. Borbély, D. Czégé, E. Molnár, A. Mihály (2009) Repeated 4-aminopyridine induced seizures diminish the efficacy of glutamatergic transmission in rat neocortex. Exp. Neurology, 219: 136-145.