A Laboratóriumban rendelkezésre álló módszerek

 • Rágcsálók műtéti vizsgálata, kanülözés, cerebrospinális folyadék és vérvételezés
 • In vivo elektrofiziológiai, kiváltott potenciál, és extracelluláris unit mérése
 • In vitro elektrofiziológiai, patch-clamp technika
 • Állatok emócionális változásainak, és anyai motivációjának viselkedési tesztjei
 • Sztereotaxikus operációk, agyi léziók, pályaátmetszések
 • Idegi pályakövetés transzgén egerek felhasználásával
 • Lézer mikrodisszekció, RT-PCR, valós idejű fluoreszcens PCR
 • Molekuláris biológiai technikák
 • RNS amplifikáció DNS mikroarray és szekvenálás céljára
 • In situ hibridizációs hisztokémia, autoradiográfia
 • Immunfestés és fluoreszcens mikroszkópia
 • Western blot technikák